Sudoku zo dňa 1.2.2023

Toto sudoku je:
STREDNE ŤAŽKÉ

Pravidlá:
Myšou klikajte na prázdne políčka a vpíšte do nich správne čísla (1 až 9). Pritom v každom riadku, stĺpci a štvorci musí byť každá číslica použitá len raz! Veľa šťastia.